Ohjeet matkustajille

Käytä maskia, pidä riittävät etäisyydet muihin matkustajiin ja huolehdi käsihygieniasta − pieniä teoilla on suuri vaikutus. Meidän jokaisen toiminnalla on suuri merkitys siihen, että matkustamien joukkoliikenteessä on edelleen turvallista.

Sisäkuva bussista. Päällä juliste: Mahdollistetaan yhdessä turvallinen liikkuminen. Käytä maskia. Pidä huolta käsihygieniasta.  Pidä riittävät etäisyydet muihin matkustajiin. Seuraa liikennöitsijän ohjeita  Kiitos yhteistyöstä!

Jotta meidän kaikkien arki ja liikkuminen olisi turvallista, ovat liikenteen palveluiden tarjoajat velvoitettuja huolehtimaan toiminnassaan hygienia- ja turvavälitoimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi:

  1. Asiakkailla on oltava mahdollisuus riittävän hygienian ylläpitämiseen kuten käsien puhdistamiseen.
  2. Asiakkaille on annettava tartuntojen leviämistä estäviä toimintaohjeita.
  3. Asiakkaiden ja matkustajien käytössä olevien tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava.
  4. Asiakkaiden oleskelu tiloissa ja liikennevälineissä on järjestettävä siten, että asiakkaat voivat olla riittävän etäällä toisistaan tilan tai liikennevälineen erityispiirteet huomioiden.
  5. Matkustajien liikennevälineisiin siirtymistä ja sieltä poistumista on ohjattava, jotta heillä on mahdollisuus pitää riittävät etäisyydet.

Nämä toimenpiteet eivät riitä, jos matkustajat eivät hoida omaa osuuttaan turvallisen matkustuksen varmistamiseksi. Nyt kannattaa pohtia ylipäätänsä matkustamisen tarpeellisuutta. On syytä myös tutkia vaihtoehtoja matkustamisen ajankohdalle. Onko esimerkiksi aivan välttämätöntä matkustaa ruuhka-aikoina vai voisiko matkustamista siirtää ruuhkattomampaan ajankohtaan.

Toistuvista puutteista hygienia - ja väljyystoimenpiteistä voi ilmoittaa Traficomille

Traficomin ohjeet ja tiedotteet matkustajille