Förstasidan: Joukkoliikenne ja korona
Förstasidan: Joukkoliikenne ja korona
Meny

Vidtagna åtgärder

Traficom och transportoperatörerna har vidtagit flera åtgärder som har främjat hälsosäkerheten inom trafik och transport.
Vintersemesterperioden börjar snart, och transportaktörerna gör allt de kan för att trygga hälsosäker mobilitet också under semesterveckorna. Transport- och kommunikationsverket Traficom vill påmin...
Transport- och kommunikationsverket Traficom och transportaktörerna vill göra sitt för att trygga hälsosäker mobilitet under vintersemesterveckorna. Aktörerna har förberett sig väl inför semestertr...

Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...

Traficom

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...