Vidtagna åtgärder

Traficom och transportoperatörerna har vidtagit flera åtgärder som har främjat hälsosäkerheten inom trafik och transport.

Traficoms åtgärder

Offentlig delgivning av Transport- och kommunikationsverkets beslut angående en anmälan enligt 58 f § i lagen om smittsamma sjukdomar som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gjort och behovet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin inom sjukvårdsdistriktets område (Extern länk)

Hälsosäkerheten i vintersemestertrafiken framhävs när coronaläget försämras (Extern länk)

Traficom begränsar inte antalet passagerare i kollektivtrafiken i Egentliga Finland (Extern länk)

Inga direkta flyg från riskområdena i södra Afrika – tillstånd beviljas inte (Extern länk)

Traficom begränsar inte antalet passagerare i kollektivtrafiken i Mellersta Österbotten

Coronastöd för kollektivtrafiken beviljade – ersätter förlusten av biljettintäkter (Extern länk)

Ny konkurrensutsättning av understödda rutter för fartygstrafiken (Extern länk)

Traficom begränsar inte antalet passagerare i kollektivtrafiken i Södra Karelen

Traficom begränsar det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften inom HUS-området (Extern länk)

Traficom begränsar det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen till hälften i väg- och spårtrafiken inom Egentliga Finlands område (Extern länk)

Traficom begränsar inte antalet passagerare i Birkaland − antalet passagerare har minskat även i övrigt och trafikidkarna har aktivt vidtagit åtgärder (Extern länk)

Trafikidkarnas åtgärder hittills tillräckliga inom Päijänne-Tavastlands område − antalet passagerare begränsas än så länge inte (Extern länk)

Begränsningar i passagerarflyg till Finland från Storbritannien, Irland och Sydafrika upphör 25.1.2021 (Extern länk)

Avbrottet i passagerarflygen som anländer till Finland utvidgas till att förutom Storbritannien även omfatta Irland och Sydafrika under tiden 11–18.1.2021 (Extern länk)

Alla passagerarflyg från Storbritannien stoppas i två veckor (Extern länk)

Skopjeflygen fortsätter (Extern länk)

Skopjeflygen avbryts i två veckor (Extern länk)

Rekommendationer till leverantörer av transporttjänster för säker mobilitet (Extern länk)

Coronastöd för kollektivtrafiken ersätter förlusten av biljettintäkter (Extern länk)

Coronablinkern fick ett Cybersäkerhetsmärke av Transport- och kommunikationsverket Traficom (Extern länk)

Coronaunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll kan sökas i oktober (Extern länk)

THL rekommenderar att resenärer som kommer till Finland med flyg och med andra trafikmedel ska ha ett negativt coronavirustest (Extern länk)

Meddelande till sjömän och rederier: Förnyelse av behörigheter och läkarintyg för sjöfolk under coronaviruspandemin (Extern länk)

Konkurrensutsättningen av flygtrafiken vid fem regionflygplatser inleds (Extern länk)

De första understödda rutterna för fartygstrafiken kan nu sökas (Extern länk)